vena kutanea

vena kutanea Dgr. anat. vena cutanea

anat. Deri toplardamarı.


vena kutanea için benzer kelimeler


vena kutanea, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'k', 'u', 't', 'a', 'n', 'e', 'a', şeklindedir.
vena kutanea kelimesinin tersten yazılışı aenatuk anev diziliminde gösterilir.