vergiden geri verme

vergiden geri verme İng. drawback

1. Bir ülkeye giren mallardan alınan gümrük vergisinin o malların tekrar yurt dışına çıkarılmalarında iyelerine geri verilmesi. 2. Dışa satım sırasında, malın tumdegerine girmiş bulunan vergilerin önceden belirlenen oranlara uygun olarak dışa satımcıya geri verilmesi.


vergiden geri verme için benzer kelimeler


vergiden geri verme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 'd', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
vergiden geri verme kelimesinin tersten yazılışı emrev ireg nedigrev diziliminde gösterilir.