yalamsuk

yalamsuk

Dalkavuk.


yalamsuk

Açgözlü, bedavacı, asalak, arsız.


yalamsuk

1. bk. yalah, yalak (II)-3. 2. bk.yalah, yalak (II)-4.


yalamsuk, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'm', 's', 'u', 'k', şeklindedir.
yalamsuk kelimesinin tersten yazılışı kusmalay diziliminde gösterilir.