yalan haber

yalan haber

a. Gerçek olmayan, uydurma haber.


yalan haber için benzer kelimeler


yalan haber, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
yalan haber kelimesinin tersten yazılışı rebah nalay diziliminde gösterilir.