yalancı anemi

yalancı anemi İng. pseudoanemi

Kan plazma miktarının artışı sonucu alyuvar sayısı ve hemoglobin miktarının azalması, psödoanemi.


yalancı anemi için benzer kelimeler


yalancı anemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
yalancı anemi kelimesinin tersten yazılışı imena ıcnalay diziliminde gösterilir.