yalancı geven

yalancı geven Lat. Oxytropus DC

Bitkinin indolizidine alkoloidinde bulunan zehirli bir madde olan swainsoninin zehirlenmeye neden olduğu, merkezî sinir sistemini etkileyen kuvvetli zehir içeren bir bitki.


yalancı geven için benzer kelimeler


yalancı geven, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'v', 'e', 'n', şeklindedir.
yalancı geven kelimesinin tersten yazılışı neveg ıcnalay diziliminde gösterilir.