yalancı koşullanma

yalancı koşullanma İng. pseudoconditioning

Koşulsuz uyaran sona erince yinelenen yansız bir uyaranın koşullu tepkiyi ayaklandırabilme gücünü kazanması.


yalancı koşullanma için benzer kelimeler


yalancı koşullanma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
yalancı koşullanma kelimesinin tersten yazılışı amnalluşok ıcnalay diziliminde gösterilir.