yapaz

yapaz

1. Kalın, kısa ağaç. 2. Toprağı bir yana yatırmak için saban eğeğiniıı üstüne takılan kalınca tahta. 3. Çinili ve sert topraklar için kullanılan saban.


yapaz

1. Boynuzu arkaya yatık öküz, manda. 2. Biçimsiz, kusurlu (öküz vb. için).


yapaz

Koca kulaklı.


yapaz

Toprağı derin kazan bir çeşit saban.


yapaz için benzer kelimeler


yapaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'a', 'z', şeklindedir.
yapaz kelimesinin tersten yazılışı zapay diziliminde gösterilir.