yapraksı papilla

yapraksı papilla İng. foliate papilla

Dilin art bölgesine dorsolâteral olarak yerleşmiş bolca tat tomurcuğu taşıyan, insanda kalıntı hâlinde olan, birçok hayvanda ise iyi gelişmiş bir papilla tipi.


yapraksı papilla için benzer kelimeler


yapraksı papilla, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', 's', 'ı', ' ', 'p', 'a', 'p', 'i', 'l', 'l', 'a', şeklindedir.
yapraksı papilla kelimesinin tersten yazılışı allipap ıskarpay diziliminde gösterilir.