yardımcı hakem

yardımcı hakem

a. sp. 1. Karşılaşmalarda sayıları, uyarmaları tespit eden ve sonuç ile birlikte tutanağı yazıp imza eden yetkili, yan hakem, yan yargıcı. 2. Futbol karşılaşmalarında oyun alanının yan çizgisi boyunca oyunu takip eden, kuralların yerine getirilip getirilmediğini gözleyen, orta hakeme yardımcı olan görevli, yan hakem, yan yargıcı.


yardımcı hakem İng. umpire

Alandaki iki hakemden, başhakeme yardımcı olanı. Onun verdiği kararlar da kesindir. Ancak iki hakem arasında bir anlaşmazlık olduğunda, başhakemin kararına bakılır.


yardımcı hakem için benzer kelimeler


yardımcı hakem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
yardımcı hakem kelimesinin tersten yazılışı mekah ıcmıdray diziliminde gösterilir.