yarı-saydam

yarı-saydam İng. transtucent

Işığı dağıtarak geçirdiği için ardındaki nesneleri bulanık gösteren (özdek).


yarı-saydam için benzer kelimeler


yarı-saydam, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', '-', 's', 'a', 'y', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
yarı-saydam kelimesinin tersten yazılışı madyas-ıray diziliminde gösterilir.