yaygın kösnü

yaygın kösnü Fr. Libido

yaygın kösnü için benzer kelimeler


yaygın kösnü, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'y', 'g', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'ö', 's', 'n', 'ü', şeklindedir.
yaygın kösnü kelimesinin tersten yazılışı ünsök nıgyay diziliminde gösterilir.