yaygır-damarcın yalımı

yaygır-damarcın yalımı Fr. İrido-choroïdite

yaygır-damarcın yalımı için benzer kelimeler


yaygır-damarcın yalımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'y', 'g', 'ı', 'r', '-', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'c', 'ı', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
yaygır-damarcın yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay nıcramad-rıgyay diziliminde gösterilir.