yaygırımsı yalabıyan

yaygırımsı yalabıyan Fr. İridescent, ente

yaygırımsı yalabıyan, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'y', 'g', 'ı', 'r', 'ı', 'm', 's', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'l', 'a', 'b', 'ı', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
yaygırımsı yalabıyan kelimesinin tersten yazılışı nayıbalay ısmırıgyay diziliminde gösterilir.