yazarın çıkarları

yazarın çıkarları İng. interests of author, interests of writer

Ortaya konulan yapıttan yazarın sağlayacağı olumlu sonuçlar.


yazarın çıkarları için benzer kelimeler


yazarın çıkarları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yazarın çıkarları kelimesinin tersten yazılışı ıralrakıç nırazay diziliminde gösterilir.