yazarın elyazması

yazarın elyazması İng. signed manuscript

Yapıtı ortaya koyan kimsenin el yazısı ile yazılmış olan özgün sayı.


yazarın elyazması için benzer kelimeler


yazarın elyazması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'e', 'l', 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yazarın elyazması kelimesinin tersten yazılışı ısamzayle nırazay diziliminde gösterilir.