yazarın izniyle basım

yazarın izniyle basım İng. approved edition, authorized edition

Yazarından izin alınmak ve akçalı haklarının karşılığı ödenerek yapılan baskı.


yazarın izniyle basım için benzer kelimeler


yazarın izniyle basım, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'i', 'z', 'n', 'i', 'y', 'l', 'e', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'm', şeklindedir.
yazarın izniyle basım kelimesinin tersten yazılışı mısab elyinzi nırazay diziliminde gösterilir.