yer demir gök bakır

yer demir gök bakır

1) çorak ve sıcak bir yeri niteler; 2) mec. şartların zor, imkânların kısıtlı olduğu durumlarda söylenen bir söz; 3) mec. hiçbir yardım ve umut olmadığında kullanılan bir söz.


yer demir gök bakır için benzer kelimeler


yer demir gök bakır, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'k', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'r', şeklindedir.
yer demir gök bakır kelimesinin tersten yazılışı rıkab kög rimed rey diziliminde gösterilir.