zaman eki

zaman eki

a. db. Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor (sev-iyor), -di (gel-di) vb.


zaman eki

Eylemlerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im, gel-ecek tren) , -miş (piş-miş-ti, piş-miş aş) , -iyor (sev-iyor) vb.


zaman eki

gül-ecek (gelecek zaman) anla-mış (duyulan geçmiş zaman) bil-iyor (şimdiki zaman) bil-ir (geniş zaman) vb.bÇekimli fiillerde zaman kavramını veren ve fiil tabanına gelen birinci ek: || - DI, -AcAK, -mlş, -Iyor, -r, -Ir. || yaz-dı (görülen geçmiş zaman)


zaman eki

Azerbaycan Türkçesi: zaman şäkilçisi; Türkmen Türkçesi: zamaan goşulması ~ zamaanaffiksi; Gagauz Türkçesi: zaman afiksi; Özbek Türkçesi: zamón qoşimçasi; Uygur Türkçesi: zaman qoşumçisi;Tatar Türkçesi: zaman quşımçası; Başkurt Türkçesi: zaman yalğawı; Kmk: *zaman koşumçası;Krç.-Malk.: zaman affiks (calgawu); Nogay Türkçesi: zaman kosımşası; Kazak Türkçesi: şakjurnagı; Kırgız Türkçesi: çak müçösü; Alt:: öydin kojultazı; Hakas Türkçesi: tus hozımı; Tuva Türkçesi: üye ko'jumaa; Rusça: affiks vremeni


zaman eki için benzer kelimeler


zaman eki, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
zaman eki kelimesinin tersten yazılışı ike namaz diziliminde gösterilir.