zayıf tekillikti çekirdek

zayıf tekillikti çekirdek İng. weakly singular kernel

(...)


zayıf tekillikti çekirdek için benzer kelimeler


zayıf tekillikti çekirdek, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 't', 'e', 'k', 'i', 'l', 'l', 'i', 'k', 't', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', şeklindedir.
zayıf tekillikti çekirdek kelimesinin tersten yazılışı kedrikeç itkilliket fıyaz diziliminde gösterilir.