zılgıt vermek

zılgıt vermek

korkutmak, çıkışmak, azarlamak, gözdağı vermek: “Şehrin büyükleri otelciye adamakıllı bir zılgıt vermişler.” -R. N. Güntekin.


zılgıt vermek

Döverek ya da azarlayarak gözdağı vermek.


zılgıt vermek için benzer kelimeler


zılgıt vermek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
zılgıt vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev tıglız diziliminde gösterilir.