zincir bölünme tepkimesi

zincir bölünme tepkimesi İng. chain fission reaction

Radyoaktif serideki gibi radyoaktif atomun daha basit atomlara bölünerek dağılıp ayrılması veya uzun zincirli moleküllerin daha kısa zincirli moleküllere parçalanma tepkimesi.


zincir bölünme tepkimesi için benzer kelimeler


zincir bölünme tepkimesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'n', 'm', 'e', ' ', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
zincir bölünme tepkimesi kelimesinin tersten yazılışı isemikpet emnülöb ricniz diziliminde gösterilir.