adam değilim

adam değilim

“herhangi bir durumun gerçekleşmemesi durumunda, kendisinin insan sayılamayacağı” anlamında kullanılan bir söz.


adam değilim için benzer kelimeler


adam değilim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
adam değilim kelimesinin tersten yazılışı miliğed mada diziliminde gösterilir.