adam sarrafı

adam sarrafı

a. İnsanların karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarrafı.


adam sarrafı için benzer kelimeler


adam sarrafı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 's', 'a', 'r', 'r', 'a', 'f', 'ı', şeklindedir.
adam sarrafı kelimesinin tersten yazılışı ıfarras mada diziliminde gösterilir.