adam sendeci

adam sendeci

sf. Önemsemeyen, vurdumduymaz davranışlar içinde olan.


adam sendeci için benzer kelimeler


adam sendeci, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
adam sendeci kelimesinin tersten yazılışı icednes mada diziliminde gösterilir.