adam sendecilik

adam sendecilik, -ği

a. Adam sendeci olma durumu.


adam sendecilik için benzer kelimeler


adam sendecilik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'e', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
adam sendecilik kelimesinin tersten yazılışı kilicednes mada diziliminde gösterilir.