akım denkleşimi

akım denkleşimi Fr. Crase

akım denkleşimi için benzer kelimeler


akım denkleşimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akım denkleşimi kelimesinin tersten yazılışı imişelkned mıka diziliminde gösterilir.