akım izleri

akım izleri İng. current traces

Yıldırım figürleri.


akım izleri için benzer kelimeler


akım izleri, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
akım izleri kelimesinin tersten yazılışı irelzi mıka diziliminde gösterilir.