akış çizgisi

akış çizgisi İng. flowline

Bir akış çizeneği üzerinde, akış çizeneğî simgelerini birbirlerine bağlayan herhangi bir yolu gösteren çizgi.


akış çizgisi için benzer kelimeler


akış çizgisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
akış çizgisi kelimesinin tersten yazılışı isigziç şıka diziliminde gösterilir.