akış sitometresi

akış sitometresi İng. flow cytometry

Flüoresan boyalar ve lazer ışını kullanılarak binlerce hücre içerisinde bir tip hücreyi ayırabilme özelliğine sahip, apoptozis tanısı, lökosit alt gruplarının tayini, trombosit analizi, hücre adezyon moleküllerinin tayini, hücre fonksiyon testleri gibi çok yönlü test yapan cihaz.


akış sitometresi için benzer kelimeler


akış sitometresi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'i', 't', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
akış sitometresi kelimesinin tersten yazılışı isertemotis şıka diziliminde gösterilir.