aksiyal ışın

aksiyal ışın

bk. ışın eksen


aksiyal ışın için benzer kelimeler


aksiyal ışın, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', şeklindedir.
aksiyal ışın kelimesinin tersten yazılışı nışı layiska diziliminde gösterilir.