artı ışın çözümlemesi

artı ışın çözümlemesi İng. positive-ray analysis

bk. kütle izgeçizeri.


artı ışın çözümlemesi için benzer kelimeler


artı ışın çözümlemesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
artı ışın çözümlemesi kelimesinin tersten yazılışı isemelmüzöç nışı ıtra diziliminde gösterilir.