dallanmış ışın

dallanmış ışın İng. branched ray

Uca doğru iki veya fazla dallanma gösteren yumuşak ve segmentli ışın.


dallanmış ışın için benzer kelimeler


dallanmış ışın, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'l', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', şeklindedir.
dallanmış ışın kelimesinin tersten yazılışı nışı şımnallad diziliminde gösterilir.