dallanmış karbon zinciri

dallanmış karbon zinciri İng. branched carbon chein

Alifatik bileşiklerin düz karbon zincirine küçük kümelerin değişik yerlerden bağlanmasıyla oluşan yeni iskelet.


dallanmış karbon zinciri İng. branched carbon chain

Yan zincir oluşmuş karbon iskeleti.


dallanmış karbon zinciri için benzer kelimeler


dallanmış karbon zinciri, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'l', 'a', 'n', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'r', 'b', 'o', 'n', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
dallanmış karbon zinciri kelimesinin tersten yazılışı iricniz nobrak şımnallad diziliminde gösterilir.