elektromagnetik ışın gücü

elektromagnetik ışın gücü İng. power of electromagnetic radiation

İkisi farklı olmasına rağmen çoğunlukla şiddet ile eş anlamlı olarak kullanılan, saniyede belirli bir alana ulaşan enerji.


elektromagnetik ışın gücü için benzer kelimeler


elektromagnetik ışın gücü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'm', 'a', 'g', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
elektromagnetik ışın gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg nışı kitengamortkele diziliminde gösterilir.