arap dudağı

arap dudağı

Siyah beyaz iplikten dokunan alaca kumaş.


arap dudağı

Ocakların yanında, kibrit ve buna benzer mutfak gereçleri koymak için duvara geniş bir alt dudak biçiminde çamurdan yapılan yer.


arap dudağı için benzer kelimeler


arap dudağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'p', ' ', 'd', 'u', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
arap dudağı kelimesinin tersten yazılışı ığadud para diziliminde gösterilir.