arta varmak

arta varmak

Gittikçe artmak.


arta varmak için benzer kelimeler


arta varmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arta varmak kelimesinin tersten yazılışı kamrav atra diziliminde gösterilir.