artı elektrik

artı elektrik Osm. müsbet elektrik

(fizik)


artı elektrik için benzer kelimeler


artı elektrik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
artı elektrik kelimesinin tersten yazılışı kirtkele ıtra diziliminde gösterilir.