asit anyonik sürfektanlar

asit anyonik sürfektanlar İng. acid anionic surfactants

Genellikle fosforik asidin birleşimlerinden elde edilen ve gıda temas yüzeyleriyle süt taşıyıcı borularda oluşan kireç tabakasının giderilmesinde kullanılan temizlik maddeleri.


asit anyonik sürfektanlar için benzer kelimeler


asit anyonik sürfektanlar, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'a', 'n', 'y', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 's', 'ü', 'r', 'f', 'e', 'k', 't', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
asit anyonik sürfektanlar kelimesinin tersten yazılışı ralnatkefrüs kinoyna tisa diziliminde gösterilir.