ayak altı

ayak altı

Kapı önü.


ayak altı için benzer kelimeler


ayak altı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
ayak altı kelimesinin tersten yazılışı ıtla kaya diziliminde gösterilir.