ayak bağ

ayak bağ Fr. Trousse-pied

ayak bağ için benzer kelimeler


ayak bağ, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
ayak bağ kelimesinin tersten yazılışı ğab kaya diziliminde gösterilir.