ayak çevirme

ayak çevirme İng. foot circling

Ayağı, bilek oynağında ve bileşik eksende dairesel çevirme.


ayak çevirme için benzer kelimeler


ayak çevirme, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
ayak çevirme kelimesinin tersten yazılışı emriveç kaya diziliminde gösterilir.