ayak damı

ayak damı

Ev önündeki dam.


ayak damı için benzer kelimeler


ayak damı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
ayak damı kelimesinin tersten yazılışı ımad kaya diziliminde gösterilir.