ayak duşağı

ayak duşağı

Hayvan kösteği.


ayak duşağı için benzer kelimeler


ayak duşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'd', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ayak duşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşud kaya diziliminde gösterilir.