ayak gabı

ayak gabı

Kadın donu, don.


ayak gabı

Ayakkabı


ayak gabı için benzer kelimeler


ayak gabı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'g', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
ayak gabı kelimesinin tersten yazılışı ıbag kaya diziliminde gösterilir.