ayak kamçağısı

ayak kamçağısı Fr. Podagre

ayak kamçağısı için benzer kelimeler


ayak kamçağısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ayak kamçağısı kelimesinin tersten yazılışı ısığaçmak kaya diziliminde gösterilir.