ayak kanseri

ayak kanseri Lat. pododermatitis chronica verrucosa sive migrans

Kapsül tırnağın hemen altındaki canlı tırnak dokusunun taban, ön yüz ve çatal kısmında oluşan kronik, eksudatif ve üremelerle belirgin yangısı, krapo, pododermatitis kronika verrukoza sive migrans.


ayak kanseri için benzer kelimeler


ayak kanseri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'n', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ayak kanseri kelimesinin tersten yazılışı iresnak kaya diziliminde gösterilir.