ayak kıltık

ayak kıltık

Ayak ucu, son taraf, aşağı taraf.


ayak kıltık için benzer kelimeler


ayak kıltık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 't', 'ı', 'k', şeklindedir.
ayak kıltık kelimesinin tersten yazılışı kıtlık kaya diziliminde gösterilir.