ayak tavusu

ayak tavusu

bk. ayak tavışı


ayak tavusu için benzer kelimeler


ayak tavusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'v', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ayak tavusu kelimesinin tersten yazılışı usuvat kaya diziliminde gösterilir.