ayak tedavisi

ayak tedavisi

a. tıp 1. Ayakta oluşan bir hastalığın veya rahatsızlığın tedavisi. 2. Ayakta tedavi.


ayak tedavisi için benzer kelimeler


ayak tedavisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'e', 'd', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ayak tedavisi kelimesinin tersten yazılışı isivadet kaya diziliminde gösterilir.